Kontakt

P. P. U. H. ?Warmet? sp. z o.o.

Aleja ?ochowska 4, 07-130 ?ochów

 

Biuro:

tel./fax.   25/675-18-08

kom.: 693-54-72-72

E-mail:

biuro@warmet.org

warmet@poczta.onet.pl

 

Ksi?gowo??:

tel 25/675-10-22

Agnieszka Jastrz?bska ? g?ówna ksi?gowa

 

Dyr. Handlowy: 

Piotr Brzózka

tel. 601-93-70-86,

 

 Dyr. Zarz?dzaj?cy:

Dorota Surdykowska

tel. 693-122-403

 

Przedstawiciele Handlowi:

Arkadiusz Kolosek        tel. 601-937-087,

S?awomir Adamczyk     tel. 691-666-914,

Dariusz Krasowski        tel. 607-624-970,

Jacek Czupowski          tel. 609-612-474,

Tomasz Wo?nica           tel. 697-630-974,

Karol wojciechowski     tel. 575-919-444,